Posts made in januari, 2018

Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).

Posted by on jan 10, 2018

Praktijk Natuurlijk is opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Dit betekent een officiële erkenning van de kwaliteit van de opleidingsactiviteiten. In het register worden alleen onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten voor Kort Beroepsonderwijs. Voorafgaand aan de opname in het register heeft Praktijk Natuurlijk een intensieve audit moeten ondergaan. Deze audit is mede gebaseerd op de gedragscode van de NRTO (brancheorganisatie voor training en opleiding). Hierin worden onder meer kwaliteitseisen gesteld met...

Read More
Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On LinkedinVisit Us On Google Plus